شعر ها
درخت نجات

 

 

چه خوب شد كه طلوع حيات را ديدم

به باغ يأس ، درخت ِ نجات را ديدم

 

به فصل ِ قحطي ، در عصر خشك سالي ها

خطوط خاطره ي يك قنات را ديدم

 

وفور شعر و ترانه ، ظهور ذوق اصيل

غرور روشن و تقدير مات را ديدم

 

شكوه خواجه ي غلطان و اختياريّه

حضور ِ جاري ِ پير هرات  را ديدم

 

مزار جامي و خواجه موفق و واعظ

جلال مسجد و اوج صلات را ديدم

 

مزار شير نوايّي و گور گوهرشاد

نمادهاي دوام و ثبات را ديدم

 

عجيب سنگي بر روي قبر بايقرا

نه سنگ ، آينه اي بي ممات را ديدم

 

به رغم ِ طالب ادم كش و جنايت كيش

سبوسبو ، مي ِ چون طيبات را ديدم

 

 به عزم و همت فرهنگ ْ باغ ِ شرق درود

كه از عنايت و لطفش هرات را ديدم  

 

مشهد- 4/9/85

فصل نامه ي پاژ- ش 5 و 6 – س 2 – ش اول و دوم – بهار و تابستان 1388 ، ص 22.