Ә
یی

ی
ی
ی ی
ی ی ی .

ی
ی ی
ی ی
ی ی
ی ی ی Ȑی !
ی !
ی

Ә
э ی

ѐی
ی یی
ی
ی ی
ی ی یی
ʐی ی
! ی ی
ېی ѐ !

28/2/85

ی 2 یی 86