شعر ها
درخت نجات
صبح تلخ
طرح
نفرين
روز تولد من
آيينه ي جاري
در نيمه راه زندگي
چشم بهار روشن
يادگار كهنه ي رنج
از گلوی بهار
آفتاب ِ آينه ها
زندانی پاييز و زمستان
دختری در ميان برف
کمالی ندارم
ابليس يأس
حسرت مستی
گران بود
اين است فاجعه
در اندوه سوختن
تلخ
صد آسمان قناري سرخ
غزل سرخ
دو غزل
يك غزل ، يك قصيده
برف
سه شعر
به : نجيب مايل هروي
روح ناب غزل
خنياگر ِطراوت ِ بيداري
به ياد شهيدان جمعه ی خونين
خاکستر ستَرون
راز بقا
گرم از تب هجوم
غزل و رباعی
گل تبسم خونين
لطفِ عشق
غرق بهار
در سوگ اميد
خنده می زنم
حكايت
چند دو بيتی
از جنس ِ وحشت و شيطان
طرح
سوسک ها و آدم ها
دوغزل از جلال قيامی ميرحسيني
ای افق! يادت هست؟!...
کوه‌سنگی
قلب‌هاي سرد
سفر خاک
مرگ کتاب
زنداني
آينه ى آه
در زير نور مهتابی ها