يادداشت ها
سخنرانی من در نشست بزرگداشت ... بخش سيزدهم


روزی نیز به کتاب فروشی وابسته به سازمان تبلیغات مراجعه کردم و خواستم چند جلدی را به عنوان امانت برای فروش بگذارد.اما متصدی آن که مرد ی میان سال و پرریش بود، با خواندن عبارت " انجیل رنج ویادگار خون مسیح " ناراحت شد و گفت : چرا این نام ها را گذاشته وبرای مسیحیت تبلیغ کرده ای ؟ من توضیحاتی دادم که قانع نشد و گفت : نه! ما نمی توانیم این را قبول کنیم .

و اما این کتاب به صورت گسترده در مطبوعات بازتاب یافت . آقای قاسم رفیعا نقد جالبی بر آن در روزنامه قدس نوشت.علاوه بر آن : ماهنامه چشم انداز ایران مطلبی به قلم خانم نیلوفر سیاوشی در شماره 49 ( اردیبهشت و خرداد 1387 ) نوشت که جمله از آن نقل می شود : " به حق باید گفت ، زیبایی و لطافت سروده های این مجموعه به حدی است که هر ازچندی ناگزیرمان می کند ، یکی از آن ها را برای صفحه " چشم انداز ادبیات متعهد" انتخاب نماییم . غم ، شکوِه و اندوه در این سروده ها با چنان ظرافت شاعرانه ای رخ نموده که بدون اغراق باید گفت ، به جای اندوهگین ساختن انسان ، وجد و شوری درونی را برای خواننده اشعار درپی دارد .همان گونه که نویسنده مقدمه کتاب اشاره می کند،" جلال قیامی ،شاعری است از خاور جهان ایرانی که با سنت های خاوری شعر فارسی می زید" .پس بی دلیل نیست که خواندن اشعار وی ما را به یاد موسیقی زیبای آن خطه و یا موسیقی سنتی ایرانی می اندازد که از ظاهر محزون آن باید به باطن شورانگیز و وجد آفرینش دست یافت ؛ وجد و شوری که نه آنی است ونه زود گذر ، بلکه با طمأنینه می آید و به سختی رفتنی است . همان ویژگی ای که در بیشتر جنبه های فرهنگ شرق ، از جمله هنر،ادبیات و عرفان نمایان است " .

یکی ازشاعران جوان مشهد نیز در این باره یک رباعی گفت و در آن ،نام کتاب را تضمین کرد .

ادامه دارد ...