يادداشت ها
دژی برای تبليغات انحصاري

امروزه صدا و سیما به صورت دژی وحشتناک برای تبلیغات انحصاری،گروهی ، عوامانه و آلوده به فساد مالی و اخلاقی تبدیل شده است.بودجه ی سنگین ِ این نهاد که در چند سال ِ اخیر به ده برابر افزایش یافته،از محل ِ منابع عمومی دولت و آگهی های تجارتی تأمین می شود.یک حساب رسی در هزینه ها و خرید کالا و خدمات ِ این نهاد و مقایسه ی آن با چند سال قبل ،پرده از بسیاری فسادها برمی دارد.[...] این نهاد با این شیوه و ساختاری که دارد،به خصوص در امور سیاسی و فرهنگی و اخلاقی و مذهبی،یک نهاد ضد تبلیغ و دارای اثر منفی ست .پس اصلاح بنیادی ِ آن از اهمّ واجبات و اولویت اول فرهنگی و سیاسی ست.اصلاح این نهاد،تأثیری مستقیم بر روحیات مردم و حل رابطه ی مردم با حاکمیت دارد و بیداری و هوشیاری متعهدانه و رشد عواطف و پیوندهای اجتماعی – سیاسی مردم را سبب می شود.

جالب است که این نهاد،از یک طرف ، به مبارزه با تهاجم فرهنگی مباهی و مفتخر است ،و از طرف دیگر،بخش مهمی از بودجه ی خود را از آگهی های تجارتی مبلّغ مصرف و ریخت و پاش زندگی ،یعنی ستون محوری تبلیغات غرب در قالب نظم نوین جهانی به سرکردگی امریکا تأمین می کند!

از: نیم قرن خاطره و تجربه،مهندس عزت الله سحابی،ج2،فرانسه (پاریس)،خاوران،1392،ص324و325.