يادداشت ها
تحريکات روحانيون 28 مردادي


جریان دیگری که علیه دولت موقت و بعد از آن علیه شورای انقلاب تبلیغات می کرد،شاخه ی راست روحانیت بود که در این باره کمتر بحث و گفت و گو شده است.این گروه عبارت از روحانیانی بودند که تا زمان پیروزی انقلاب از صحنه دور بودند.اینان عمدتاً گروهی بودند که همچون محمدتقی فلسفی با جریان کودتای 28 مرداد ، همراهی کرده بودند.پس از آن هم در طول 25 سال ، یعنی از زمان کودتا تا پیروزی انقلاب ، نه تنها علیه رژیم شاه هیچ اقدامی به عمل نمی آوردند، بلکه با مخالفین شاه مبارزه می کردند.این روحانیون در تهران و در شهرستان ها ساکن بودند و بر اساس پرونده های موجود، تا آذر سال 57، از ساواک حقوق می گرفتند.پس از پیروزی انقلاب چون این گروه ، جرئت دفاع از مواضع قدیم و به اصطلاح ، ایستادن در مقابل آقای خمینی را نداشتند و نمی توانستند به مخالفت با انقلاب بپردازند، لهذا به کارشکنی علیه انقلاب پرداختند.یکی از اهداف آنان ، ایجاد مانع برسرراه وحدت نیروهایی بود که در طول 25 سال علیه رژیم شاه مبارزه می کردند و به انحای مختلف سعی داشتند تا این نیروها را در مقابل یکدیگر قرار دهند ، و در همین رابطه حتی بیش از شورای انقلاب که اکثرشان روحانی بودند،مسئله اسلامیت و ولایت فقیه را مطرح کردند.این گرایش به ویژه در جریان تدوین قانون اساسی نمود داشت.

از: نیم قرن خاطره و تجربه ،مهندس عزت الله سحابی ،جلد دوم،ص 57 و 58، فرانسه ،پاریس،خاوران،چاپ نخست : 1392.