يادداشت ها
باز هم سانسور و خودسانسوري


با مراجعه به منابع ومآخذ متعدد و نوشته های مربوط به زندگی و شرح احوال محمود کاشی چی ، اثر مستقلی از او یافته نشد.تنها [...] توانستم به نوشته ای از محمود کاشی چی در مجله ی خواندنی ها دست یابم.[...] پیش درآمد ِ مقاله ی او : " تا ترس مردم از خریدن و نگه داری کتاب و ترس ناشر از انتشار کتاب از بین نرود،در کار ِ کتاب ،بهبودی ای حاصل نخواهد شد " ، توجه ِ همه ی محافل ادبی و سیاسی را جلب کرده بود.

این نوشته سرشار از شکایت از سانسور کتاب در اواخر عصر پهلوی در دوره ی نخست وزیری جمشید آموزگار[...] است.[...].

کاشی چی در این مقاله [...] به زمان طولانی ( تا چندین ماه) برای ممیزی ِ کتاب اشاره می کند ، که موجب ضرر [...] ناشر و دست اندرکاران ِ نشر می شود.او در ادامه[...] به ضرورت ِ آزادی ِ بیان و دموکراسی در عرضه ی نشر کتاب و نتایج آن برای جامعه اشاره می کند ، و می گوید که ممیزی و حذف ِ بسیاری از کتب از دایره ی نشر و مطالعه ، و نیز جرم دانستن ِ تهیه و مطالعه ی برخی آثار، قطعاً بر میزان ِ سرانه ی مطالعه و خرید و تهیه ی کتاب و همچنین نشر و فروش کتاب ، اثر ِ سوء خواهد گذاشت.این رویّه در کار ِ نگارش و تألیف و ترجمه ی آثار هم اثر سوء دارد و موجب خودسانسوری و رواج دروغ و شایعه می شود.

از: محمود کاشی چی،محمد فرح زاد،تهران،خانه ی کتاب،چاپ نخست:1395،ص31و32.