يادداشت ها
آيةالله بروجردي و مطبوعات


در یکی از روزهای توقف ایشان [آیةالله بروجردی] در بیمارستان ،اعلیحضرت شاه هم از آیةالله عیادت کردند.اعلیحضرت همایونی که به طور رسمی ورود فرموده بودند،یکسره به اتاق آیةالله فقید تشریف فرما شده و مدتی با ایشان مذاکره نمودند.

ایام ملاقات اعلیحضرت شاه و آیةالله فقید ،از ایام پرحادثه و آشوب مملکت بود و این ملاقات در آن روزهای بحرانی که کشور ما از طرف قوای بیگانه اشغال شده و هر روز بیم مخاطره می رفت،بسیار پراهمیت و ارزش بود.

آیةالله العظمی که آن روزهم از وزنه های سنگین روحانیت و با مقام وموقعیت خاصی که داشتند،بسیار مورد توجه وعلاقه ی مردم بودند،در آن ملاقات ،مطالبی را مورد مذاکره وگفت و گو قرار دادند که از آن جمله توجه به مطبوعات بود که آن روز ها طبق مأموریتی که دستجات خاصی به عهده ی بعضی از آنان واگذار کرده بودند،با کمال شدت و گستاخی ،همه چیز را مورد تاخت و تاز خود،قرار داده و حریم مقدس روحانیت و دین هم از تجاوز آنان مصون و محفوظ نمانده بود .و این موضوع که به روی افکار طبقات مختلف به خصوص طبقه ی جوان،بسیار عکس العمل بدی به جای می گذاشت و چنانچه [چنان که] اکنون مشاهده می کنیم ،مسیر افکار نسل جوان را از مجرای دین و مذهب و همه چیز عوض و منحرف کردند و بدبختانه ،با همه ی تجربیات تلخی که دارم،امروز هم همان مطالب به صورت دیگری در خلال سطور بعضی از مجلات و نوشتجات به چشم می خورد،بسیار مورد توجه آیةالله فقید قرار گرفته بود.

آیةالله فقید با واقع بینی عجیبی [در] آن روزها که هنوز اثرات ِ آن تبلیغات شوم ظاهر نشده بود،خاطر اعلیحضرت شاه را مخصوصاً به موضوع مطبوعات متوجه ساخته و در خلال فرمایشات شان چنین اظهار داشته بودند:" من خیال می کنم موضوعی که باید بسیار مورد توجه اعلیحضرت قرار گیرد،ایجاد هماهنگی بین همه ی دستگاه ها و طبقات است.با توجه به غفلت های گذشته ،پیشرفت معنویات و تحکیم امور دینی در بین همه ی طبقات به خصوص طبقه ی جوان باید از اهم امور نزد اعلیحضرت باشد.ومطبوعات در انجام این وظیفه می توانند نقش بسیار مؤثری داشته باشند؛چون مردم این روزها توجهی به مطبوعات دارند و اگر این دسته از مردم،وظیفه ی خود را به خوبی انجام دهند،از اکثر مفاسد جلوگیری خواهد شد.ولی متأسفانه،به طوری که مشاهده می شود،در صف مطبوعات،افراد سودپرست و منحرفی رخنه کرده اند که قلم های مسموم آن ها همه چیز مملکت را مورد تهدید قرار داده است .واین جاست که اعلیحضرت برای حفظ مملکت و مردم ،از قدرت قانونی خود،برای جلوگیری از انتشار این نشریات مسموم باید استفاده نمایند.چون ضرری که از این راه عاید مملکت و نسل جوان به خصوص خواهد شد،غیر قابل جبران خواهد بود" .

اعلیحضرت همایونی که این توجه و واقع بینی ِ آیةالله کاملاً ایشان را تحت تأثیر قرار داده بود ،در حالی که از قدرت های معنوی آیةالله استمداد می نمودند ،در جواب آیةالله اظهار داشتند که خود من هم به این موضوع حساس و حیاتی کاملا توجه دارم و در هر فرصتی هم تذکراتی داده ام و تا جایی که برایم مقدور باشد،در جلوگیری از این قبیل نوشتجات کوشش می کنم.

از:خاطرات زندگانی حضرت آیةالله العظمی آقای بروجردی،به قلم حجةالاسلام والمسلمین سید محمد حسین علوی طباطبایی داماد معظم ایشان،تهران،اطلاعات،1341،ص56 و 57.