يادداشت ها
انسان کامل عصرما

جلال قیامی میرحسینی

مدت هاست که تصویراو را درمیان تصویرهایی از مهاتما گاندی،چه گوارا،دکترمحمدمصدق،محمدخاتمی...بردیواراتاقم نصب کرده ام.نلسون ماندلا را می گویم.همان که خاطراتش درایران به نام \" راه دشوارآزادی\" به چاپ رسیده است.او گرچه چندی پیش از میان ما رفت،ولی جهان به احترامش ایستاد وبرایش کف زد.اهمیت او نه در مبارزه با نژادپرستی ،که در عملکرد ش پس از پیروزی بود.وی با بخشیدن سفیدهایی که سال ها او را به زندان افکنده بودند،وآموختن این بخشش به دیگرسیاهان آفریقای جنوبی ،صلح وآزادی وپیشرفت را برای هموطنانش به ارمغان آورد.واز این روست که در مراسم تدفینش بیش تر رقص و شادی دیده می شد،ونه عزاداری به شیوه ی مرسوم.وهمین مرا به یاد مولانا جلال الدین بلخی می اندازد که بنا بر وصیتش با چنگ و نی ودف به خاک سپرده شد.به هر روی،ماندلا انسانی کامل در عصرمابود،اگربه مقوله ای به نام \"انسان کامل\"باورداشته باشیم.او الگویی ست برای همه ی سیاست مداران جهان، وچه حیف شد که از ایران کسی در آن اندازه ها برای شرکت درمراسم یادبودش نرفت!