يادداشت ها
درباره ي آيةالله العظمي حکيم

 

[...] آیةالله حکیم [...] در میان ِ مردم از احترام زیادی برخوردار بود و همه ،مقام و جایگاه روحانی ِ او را پاس می داشتند .اما آن چه سبب جلب توجه ما شد،این بود که وقتی آقای حکیم وارد صحن و حرم می شد ،مردم اعم از مرد و زن برای زیارت ِ ایشان هجوم می آوردند.این وضعیت برای سایر مراجع نبود.ضمناً زن های عرب هم می آمدند و دست ایشان را از پشت عبا می بوسیدند.مرحوم آقای حکیم،عبای نازکی داشت که در این گونه موارد ،دست خود را به زیر آن می برد و خانم ها دست ایشان را از روی عبا می بوسیدند.چنین چیزی در قم مرسوم نبود و سابقه نداشت که خانم ها دست مراجع را ببوسند.

از: خاطرات دکتر حسن روحانی،تهران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،چاپ یکم:1388،ص309.