يادداشت ها
بازهم ستم بر زبان فارسي(8)


29-معمولاً تمرین هر درس ،باید در ارتباط با همان موضوع باشد.امّا در ص 19 ،تمرین 6 می خوانیم:با توجه به درس 3 (درحالی که تمرین مربوط به شعری ست به نام " نصیحت ِ بی غرض"!)درباره ی موضوع زیر دو بند بنویسید:"وظیفه ی جوانان مؤمن و انقلابی درجامعه ی امروز ایران".

30-چون درباره ی تقسیم بندی کتاب به فصل های گوناگون و نام گذاری ِ آن ها ،نظر انتقادی خود را در نقد فارسی اول و دوم راهنمایی (چاپ شده در جهان کتاب ،ش 185 و آیینه ی پژوهش ،ش 103)نوشته ام،در این جا دیگر تکرار نمی کنم.

31-در درس 4 با عنوان "شگفتی های طبیعت"که نام نویسنده ی آن نیز مجهول مانده است،مواردی قابل انتقاد دیده می شود؛از جمله:

-ص 22،سطر 1:"جمع آوری می کند"،به جای "گرد می آورد".

-ص 22،سطر 3و4:"[...] کف و درگاه آن را با صدف،پر،بال پروانه ها،[...]تزیین می کند".(یافتن نکته ی قابل انتقاد در این جمله را به خواننده ی تیزهوش وامی گذارم).

-ص22،سطر 7:درحالی که محتوای درس به گونه ای ست که نوعی شخصیّت بخشی به مرغ آلاچیق در آن دیده می شود،فعل،مفرد آورده شده است:"تعداد پرندگانی که لانه سازی می کنند،بسیار زیاد است".

-در ص 22،سطر 10:"پرندگان بیش از سایر جانداران[،] هنر دوست اند".نمی دانم آیا باید انسان را هم جاندار تصور کرد یا نه؟نمی دانم آیا منظور نویسنده،همان جانوران بوده است یا نه؟ونویسنده چه طور توانسته است این هنر دوستی ِ بیش تر را اندازه گیری کند؟!

-در ص 24،سطر 11:آیا "فراز"در این جمله از نظر فصاحت و بلاغت،واژه ی مناسبی ست:"کیست که[...]هر روز بیش از پیش در راه دست یابی به اسرار فراز آسمان ها و اعماق زمین گامی به جلو برداشته است؟"

ادامه دارد ...