يادداشت ها
باز هم ستم بر زبان فارسی (بخش 1)

نگاهی به کتاب فارسی سوم راهنمایی

جلال قیامی میرحسینی

آن چه می خوانید، مقاله ای ست که در تاریخ 27/8/1387 نوشته شده، ولی بخت ِانتشار در هیچ مجله ای را نیافته است و متأسفانه با تعویض ِ آن کتاب ،اکنون بخشی از ضرورت ِ آن را از دست داده است. اما به دلایلی چند نشر ِ آن را لازم دانستم.

به راستی یکی از زنده ترین جریان های نقد ِ فرهنگ می تواند نقد ِکتاب های درسی باشد؛به ویژه در جامعه ای که هنوز این مهم چندان شناخته نیست و باز ویژه تر این که به نظر می رسد در این سال های اخیر در این زمینه پسرفت1 داشته ایم ؛البته اگر سنجشی با متن کتاب های درسی به خصوص کتاب های فارسی ِ پیش از انقلاب به عمل آید.

به هر روی، این داستان که تقریباً با نویسندگانی هم چون مرحوم دکتر هدایت الله حکیم الهی آغاز شده2 و با قلم ِ شتابان ِ مرحوم جلال آل احمد ادامه یافته بود،3 پس از انقلاب نیز به همّت ِ دل سوزانی چند حیات پیدا کرد؛و این کمترین نیز گاه به گاه در این مقوله ،مقاله نوشتم.4 اینک به دنبال ِ آن ها به کتاب ِ فارسی ِ سال ِ سوم ِ راهنمایی ِ تحصیلی می پردازم که در مقطعی سرنوشت ساز از تحصیل ِ فرزندان ِ این مرز و بوم ِ باستانی تدریس می شود. برای آسان تر شدن ِ این دشوار راه، هم گام با خواننده و صفحه به صفحه از ابتدای کتاب پیش می رویم، تا سرانجام مشخص شود کتاب ِ مورد ِ نظر، آیا شرایط و معیارهای لازم را برای درسی شدن دارد یا ندارد!

ادامه دارد...