(48)

ی

ϐ ی ی ی ی یی Ԑ ی ی ی . ј : یی ی ی ی ی یی. ی . ی یی ی Ԙی . ی ی ی ی ی ی ԡ یی ی.

ϐ ǁی . ی . ی Ӂ ی . ی . یی :" ی ی ی ی ی ی ی ی" :" ". Ӂ 捘ی ی ی ی :" Ԙ!" ی: " ی یϿ " : " ".: " " : " ј " ی ی ʡ . :" ی ی!" :" Ԙ!"  ی یی یϐ .