يادداشت ها
سفر به اصفهان و شيراز (47)

در رستوران ،شبکه ی خبر تلویزیون ایران از عزاداری به مناسبت درگذشت حجةالاسلام بهجتی ،از شاعران انقلاب در اردکان وتصادفی در جاده ی مشهد وشب شعر "ولایت" به مناسبت هفته ی غدیر در سازمان تبلیغات مشهد و نام گذاری امروز به عنوان روز خانواده می گفت.

به یکی از مسئولان ِ رستوران گفتم :" الان ساعت 13/2 دقیقه است.همه ی تلویزیون ها کانال 3 را نشان می دهند.من می خواهم اخبار را بشنوم".گفت:" مسافر ِ کجا هستید؟" گفتم :"مشهد".گفت :" پرواز مشهد که شب است".گفتم:"ما در مدرسه اقامت داشتیم.گفتند،برای روز چهاردهم باید مدرسه را آماده کنیم،بروید.جایی نداشتیم،به این جا آمدیم".او مأموری را صدا زد ،کانال یک را آورد ،ولی آخر اخبار بود.خانواده ی دیگری اعتراض کردند که چرا کانال را عوض کردید.مأمور گفت:"رییس گفته!"

با چند نفر مسافر خارجی به انگلیسی شکسته بسته حرف زدم.معلوم شد از انگلیس آمده اند.از من درباره ی سه تصویری که در سالن نصب بود،پرسیدند.به ترتیب آرامگاه سعدی،حافظ،وشاه چراغ را معرفی کردم.آن ها کتابی به زبان انگلیسی در دست داشتند که تصویر جاهایی را که اشاره کردم،در آن دیده می شد.ادامه دارد... .