يادداشت ها
از لابه لاي روز نامه ها

 

 

1- خراسان سه شنبه 12/ 8/ 88 ، ص 4

 

ايلنا – مجوز ثبت و سفارش براي واردات 54 هزار دسته بيل نشان مي دهد كه اين ميزان دسته بيل از كشور امارات وارد كشور شده است .

 

مي گويم : در رژيم قبل ، خر از قبرس مي آوردند ، اكنون دسته بيل از امارات !

 

2- قدس سه شنبه 12/ 8/ 88 ، ص 2

 

سردار جزايري ، معاون فرهنگي ستاد كل نيرو هاي مسلح : البته اين يك واقعيت است كه ما در يك جنگ تمام عيار نرم با دشمنان دين و مملكت هستيم ، اما به فضل الهي هيچ گونه بحراني نداشته و [ ... ] .

 

مي گويم : اگر بحراني نيست ، اين همه سرو صدا براي چيست ؟

 

3- خراسان 29/ 7/ 88 ، ص 4

 تذكر دو نماينده به رييس جمهور براي تعليق كمك هاي ايران به پاكستان .

 

مي گويم : چرا ما به همه جا كمك مي كنيم ، اما از هيچ جا به ما كمك نمي شود!

 

 

4- خراسان چها ر شنبه 6/ 8/ 88

يك مسئول شهرداري تهران : سي درصد ساخت و سازهاي غير مجاز در تهران متعلق به نهاد هاي دولتي ست.

 

مي گويم : هردم ازين باغ بري مي رسد ، تازه تراز تازه تري مي رسد.

 

 

5- خراسان دوشنبه 4/8/88 ، ص 13

با حضور به موقع پليس در صحنه ي سرقت مسلحانه : فرار نقاب داران مسلح پس از شليك چند گلوله به طلا فروشي .

مي گويم : معناي به موقع را هم فهميديم !

 

 

6- خراسان دوشنبه 4/8/88 ( ويژه ي نمايشگاه شانردهم )

روزنامه ي آساهي شيمبون ژاپن 120 سال قدمت دارد.

 

مي گويم : اگر در آن جا هم روزنامه ها گاهي توقيف مي شدند ، آساهي شيمبون 120 ساله نمي شد.

 

7- شهر آرا چهارشنبه 6/8/88 ، ص2

درهمايش مديران كل حفاظت محيط زيست كشور با اشاره به روند تخريب جنگل ها عنوان شد : تا 80 سال آينده ، كل مراتع كشور نابود خواهد شد.

 

مي گويم ، دكتر بسكي نازنين ، كجايي ؟

 

8- خراسان دوشنبه 11/8/88 ، ص4

آسوشيتد پرس – احمدي نژاد : دشمنان ايران ، پشه هستند.

 

مي گويم : هر چه قدر شخص يا ملتي بزرگ باشد ، دشمن يا دشمنانش هم بزرگ هستند.

 

9-خراسان شنبه 9/8/88 ، ص2 ( ستون حرف مردم )

با چه توجيهي نماز ظهر پنج شنبه ي حرم مطهر به خاطر سخنراني رييس جمهور به تعويق افتاد ؟

 

مي گويم : شايد اين جمله ي معروف را نشنيده اند كه : به نماز نگوييد كار دارم ، به كار بگوييد نماز دارم.

 

10 – خراسان چهرشنبه 6/8/88 ، ص 2

21 هزار رشته قنات ، بدون برنامه ريزي دركشور رها شده است.

 

مي گويم : لابد برنامه را فقط براي بچه مدرسه اي ها لازم مي دانند.