يادداشت ها
سفر به اصفهان و شيراز(41)


پیش از آن ، از مقبره ی خانوادگی ِ آیـة الله محلاتی دیدن کردیم.خادم ِ پیری داشت که مدفونان را یکی یکی معرّفی می کرد! قبر ِ مشیری نامی هم دیده شد که گویا شعر می گفته است.

آمدیم برای زیارت به امام زادگان تاج الدین غریب وسیّد محمد حسن مثنّی .برای خانم ها اگر قصد ِ ورود داشتند،پوشیدن ِ چادر الزامی بود.

مسجد ِ ایلخانی از دیگر جای های دیدنی به شمار می رفت ؛ با ستونی به قدمت ِ 150 سال پیش و حوضی با ماهیان ِ سرخ ِ کوچک. خادمش که در را باز کرده بود ،توضیحاتی در باره ی مسجد داد و چون گفتیم از مشهد آمده ایم،افزود که هروقت به مشهد می آیم،سری هم به " مهدیه " می زنم.

رفتیم به مسجد ِ نصیرالملک. پیرزنی در را باز کرد.توضیحاتی هم داد.خادمه ی خوبی بود.نمایشگاهی هم از تصاویر ِ جاهای دیدنی آن شهر برپا بود.

امام زاده سیّد الحرمین ، فرزند ِ امام ِ چهارم ِ شیعیان هم ضریحی داشت.نمی دانم چرا بلیتی بود،که با تخفیف ِ دانش جویی شد 100 تومان.ادامه دارد ... .