ی ی ی ی : ی ی : ی ی 㿐 :ی ی ی: ی ی ی ی ی !

[ی ] : یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .یی یی : ! ی ی 15 ی ! ی ی ی ی ی.

[ی]: ی ی ی :ѐ ی . : ی ی ی ی .: ی ی ی.

: ی ی ی یی (ی یی) 243839.