(9)

1

یی

یی یݘ ǘ

:ی ی ǿ

ی ی ی ی

ی ! ǿ

ی ی ی

ی ی ی ی ! ǿ

ی ی ی

!ی ی ǿ

ی یی ی ی ی

ی ǿ

ی ی ی ی Ȑی

ی ی ǿ

ییی

ی ی ی ǿ

ی

ی Ǎ ی ǿ

ی ی

ی ی ǿ

ی یی ی یی

ǿ

ی ی ی

ی ی ǿ

ی

ی! ǿǿ

2

ی ی

یی ی

͘ی یی یی

ی ی

  ی ی ی ی :ی

ی یی .

 

:یی ی

ی ی

ی

ی

ی یی

یی

ی ی یی

: ی

ی یی

ی ی

: ی

ی

Ԙ ی

ݐ ی

Ԙ ی :

ی

یی ѡ

ѡ

ی

یی

ی Ԙ

ی ی

ی

یی ی ی

3

ی ی

ی ϡ ی ی

Ґ ی

ی ی ی

ی

ݘ ی ѐی ی

ی ی ی

ی

ی

ی ی ی !

ی ی

ѡ ی

ی ی ی ی

یی ی ی Ͽ

ی ی Ͽ

ی ϐ ی Ͽ

یʿ یʿҐ

ی !

ی ی :

ی ی

ی ǘ ی

ی ѡ ѡ

ی ی یی

ϡ

Ґ یی

ی ی ی !

ی ی

ی ی ǡ ی

ی

یی ᘡ ی

ی ی

ی : !

یی !

Ԙ یی ی !

ی ی

یی ی

" ی "

ǐ ی یی

ی

ی ی یی ی

4

ی یی

یԿ

!

ی ̐

ݘ ی

یԿ

            ***

Әیی!

ی ی یی

ѐ ی ی

یԿ

***

یی یی ی

ی