ی یی یی یی ی ی ی . ی 㡐 ی ی ی . یی :"ی ی ی ی ی Ͽ " ی :" Ԙی ". ی ی ی ϡی ی . ی ی ϡ ی ی ی .

یی :"ی ".ϡϡʘ ی ی ی ی . ی ϡ یی ی ی . ی یی ϡی ی . Ǎ ی یی ǘ . [ ]یی ی ی :"ی ی ی.ی ی ی ی [ یی !]

:ی ی یی 141.