يادداشت ها
باز هم در باره ي برنامه هاي سيما / جلال قيامي ميرحسيني

در طول ِ سي سال از انقلاب ،تنها چند سريال از سيماي جمهوري اسلامي ايران ديده ام که ارزش ِ ديدن داشته است . از جمله ي اين ها مي توانم به سربداران ،پدرسالار ،اميرکبير ،ابوعلي سينا و امام علي اشاره کنم . متأسفانه ،مدت هاست که ديگر – با وجود ِ اين همه هزينه – سريال خوبي ساخته نشده است . بماند ،که اغلب سرشار بوده از گزافه گويي و دامن زدن به تجمل گرايي واختلافات ِ خانوادگي وآموزش ِ انواع ِ شيوه هاي آدم کشي و سرقت و آشنا کردن ِ جوانان با ... و تحريف ِ تاريخ و مُد پرستي و دفاع ِ نادرست از باورهاي ديني وترويج ِ ناسزا گويي ِ افراد ِ به يک ديگر و ... .

به تازگي ديدم  ،وعده مي دهند که به مناسبت ِ ماه رمضان باز سريال هاي جديدي تدارک ديده شده است . باور کنيد تنم لرزيد ! چرا که معمولاً وضعيت ِ سريال ها در ماه ِ مبارک ،هميشه بدتر از ماه هاي ديگر مي شود ! اصلاً معلوم نيست ماه ِ روزه ، ماه ِ نيايش و نزديکي به خداست يا ماه ِ سرگرم شدن به فيلم و سريال ؟!

به هر حال ،در اين موضوع ،نکته هايي به نظرم مي رسد که دريغم مي آيد نا گفته بگذارم .

1-درمجموع ،سريال هاي خارجي ِ پخش شده از سيما با کيفيت تر از سريال وطني ست ؛ مثلاً سريال ِ رامون کاخال.

2-نمي دانم چرا نمي آيند سريال ها را فقط از يک کانال پخش کنند ،تا هم در هزينه ها صرفه جويي کرده باشند و هم دست از سر ِ کچل ِ بينندگان ِ ساير ِ کانال ها بردارند !

3-پخش ِ برخي از اين سريال ها درست مقارن است با ساعت ِ خواب ِ بيش تر ِ پدرها . تصوّر کنيد در يک آپارتمان ِ کوچک ،پدر به ويژه اگر کارگر هم باشد ، در اثر ِ خستگي ِ زياد مي خواهد بخوابد ،امّا همسر و بچه هايش هنوز مشغول ِ نگاه کردن به اين سريال هاي خانه خراب کن هستند . از يک طرف ،داد و بي داد ،و از يک طرف ، صداي "هنوز تمام نشده !"

4-وقتي در اين سريال ها هنرپيشه هاي مرد ،زير ابرو برداشته ،بازي مي کنند و هنرپيشه هاي  زن با آخرين طرز ِ آرايش و ادا اطوارهاي آن چناني ،چه گونه مي شود دم از طرح ِ عفاف و حجاب و ساده بودن و ... زد!

5- در تلويزيون آريانا که از افغانستان پخش مي شود ،ديدم به طرز ِ جالبي آموزش مي داد که چه گونه مردم ،زباله را در سطل هاي مخصوصي که براي اين کار تعبيه شده ، بريزند .امّا تلويزيون ايران تا به حال ،چند دقيقه از وقت ِ خود را به اين کار اختصاص داده است ؟ چند دقيقه به آموزش ِ رفتار با همسايگان اختصاص داده است؟ چند دقيقه به آموزش ِ شيوه ي درست ِ سخن گفتن با بزرگ تر ،با پدر و مادر ،براي کودکان اختصاص داده است . اگر هم بوده ،يا در قالب ِ برنامه هاي جدّي پر از وعظ و نصيحت بوده که جز تأثير ِ منفي چيزي نداشته است و يا مسخره بازي هاي عمو پورنگ بوده که مي دانيد ،وقتي با مسخره بازي ،مطلب ِ خوبي هم گفته شود ،هيچ بچه اي آن را جدّي نمي گيرد. دليل مي خواهيد ؟ به وضعيت ِ فرهنگي ما از خلال ِ صفحه هاي روزنامه ها ودرد ِ دل معلمان ِ کشور نگاه کنيد و گوش دهيد .

6-با اين وصف ، تأثير ِ منفي ِ  برنامه هاي ماهواره ها کم تر است ،زيرا دست ِ کم بيننده ي ايراني مي داند اسلامي نيست !بنا بر اين ، کم تر در او نفوذ مي يابد .

7- نمي دانم چرا هر ساله تأثير ِ برنامه هاي سيما در جامعه بررسي نمي شود و بر اساس ِ آن از مسئول ِ آن نهاد بازخواست نمي کنند ؟ به نظر ِ حقير ،اگر حساب کتابي در کار باشد ،مسئولان ِ سيما دراين چند دهه ، با توجه به اوضاع ِ نا مناسب ِ اخلاقي و فرهنگي ِ جامعه ،بايد محاکمه شوند .

از همه ي خوانندگان ِ عزيز ِ اين مطلب مي خواهم ما را از ديدگاه ِ خود نيز با خبر کنند . شايد به انعکاس ِ آن ها نيز در تلخون پرداختيم .