ی

ی Ϙ یی ی ی ی ѐ ی ی ѡ ی ی ی ی Ґی Ӂ ی ی یی ی ی ی ی ی ی  یی ی یی ی ی ی ی ʐی ی ی ی ی یی ǐ ی ی یی Ϙ ی 15 ی ی ی ی ی ی ی :" Ԙ !" ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی .   ی ی ی ی یǘ ی ݘ . ǐ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی Ș ی ی ی ی ی ی .

[...] ݘ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ [ ]ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی ی Ԙ ی ی یی ... .

: ی ی јی Ԑ یی 1387 168 169 .