يادداشت ها
برگی از تقويم ِ تاريخ ِ مشهد

12/2/1351 هـ.ش .

تدریس ِ علوم و معارف ِ اسلامی توسط ِ آیةالله خامنه ای در مدرسه ی "میرزا جعفر" . بنا به گزارش ِ شهربانی ،ایشان در ضمن ِ درس اظهار داشت :" ما سربازان ِ امام ِ زمان باید به خود ببالیم که چنین لباسی داریم ومردم را ارشاد به دین ِ اسلام می نماییم .نباید از هیچ مقامی ترس و واهمه داشت . باید گفتارمان را عنوان نماییم . البته مثلی ست مشهور که حرف ِ حساب ، تلخ است ،لیکن با لباس ِ ما وفق نمی دهد . باید حقیقت را گفت .مثلاً امام کاظم (ع) حرف ِ حساب می گفت وبیش تر ِ عمر ِ شریفش [را] در زندان به سر می برد . ما که پیرو ِ امام کاظم (ع) هستیم ، باید درس ِ عبرت بگیریم وحرف هایمان را به مردم بزنیم . خیلی افراد را من اطلاع دارم که چون حرف ِ حساب گفته و می گویند ، در زندان ها و جاهای دیگر بدون ِ جهت به سر می برند " .

از : تقویم تاریخ خراسان از مشروطیت تا انقلاب اسلامی ، غلام رضا جلالی ، تهران ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، چاپ یکم : 1377 ، ص 234 .