يادداشت ها
چگونه مجازات ِ اعدام در انگلستان ملغا شد2

در سوئد در سال 1921 ،مجازات ِ اعدام ملغا گردیده بود و زندان های سوئد به صورت ِ دانشکده درآمده است .

در دانمارک در سال 1921 و در نروژ در سال 1920 مجازات اعدام لغو شد . در آلمان فدرال بعد از سقوط ِ حکومت ِ هیتلر اقدام به لغو ِ مجازات ِ اعدام نمودند و در سویس طبق ِ قانون ِ جزای سال 1838 میلادی ، صدور ِ حکم ِ اعدام ممنوع شده است .

در هلند ،95 سال قبل ، یعنی سال 1870 ، مجازات ِ اعدام لغو شد و در کشور پرتغال ، زودتر از همه ی نقاط ِ جهان ، یعنی از یک قرن پیش به این طرف ، صدور ِ حکم ِ اعدام جایز نمی باشد .

در امریکا ، با وجودی که مجازات ِ اعدام به وسیله ی اتاق ِ گاز و صندلی ِ الکتریکی متداول می باشد ، ولی چون هر ایالت ، قانون ِ جداگانه ای دارد ، مجازات ِ اعدام در همه ی ایالات ِ امریکا برقرار نیست ؛ چنان که در ایالت ِ میشیگان و ویس کانسین و چند ایالت ِ دیگر ، صدور ِ حکم ِ  مجازات ِ اعدام ،ممنوع می باشد .

در ایتالیا ، مجازات ِ اعدام در سال 1899 لغو شده بود ، ولی در سال 1930 ، زمان ِ حکومت ِ موسولینی ، مجدداً مجازات اعدام برقرار شد و بعد از سقوط ِ حکومت ِ موسولینی ، قانون ِ سال 1930 لغو و بار ِ دیگر مجازات ِ اعدام برقرار گردید .

در اتریش هم که در سال 1919 قانون مجازات اعدام لغو شده بود ، در سال 1934 مجدداً مجازات اعدام برقرار و عده ای به پای چوبه ی دار رفتند ، ولی پس از تخلیه ی خاک ِ اتریش از قوای خارجی ، بار ِ دیگر مجازات اعدام لغو شد و از سال 1950 تا کنون کسی در اتریش اعدام نشده .

در روسیه ی شوروی در سال 1947 مجازات اعدام ممنوع شد و حداکثر مجازات ، 25 سال زندان در نظر گرفته شد ، ولی در سال 1850 ، تجدید ِ نظری در این قانون به عمل آمد و به موجب ِ آن هرکس دست به اقدام خطرناک و مضر به مصالح ِ کشور و یا جاسوسی و خیانت به استقلال مملکت بزند ، محکومیّت ِ اعدام پیدا می کند .

در بلژیک طبق قانون ِ جزای مصوب سال 1867 ، مجازات ِ اعدام برقرار می باشد ، ولی از آن تاریخ تاکنون به هیچ وجه قانون مجازات اعدام اجرا نشده و در این مدّت ِ دراز حتا یک نفر به پای چوبه ی دار نرفته است .

در فرانسه ، قانون ِ مجازات ِ اعدام لغو نشده و از قبل از جنگ ِ جهانی ِ دوم به بعد ، چندین بار از طرف ِ دولت ها لایحه ی مربوط به لغو مجازات اعدام به مجلس تقدیم گردید ، ولی هیچ یک از لوایح ِ مزبور به تصویب نرسید و آخرین لایحه ای که در مورد ِ لغو ِ مجازات ِ اعدام تقدیم ِ مجلس ِ فرانسه شد ، در سال 1947 میلادی بود و هنوز این لایحه مورد بحث و شور نمایندگان قرار نگرفته است ، زیرا نمایندگان ِ مجلس ِ فرانسه معتقد به اجرای مجازات ِ اعدام می باشند .

به طور کلی مجازات اعدام در اکثر ِ کشورهای پیشرفته ی جهان منسوخ شده و البته در کشورهای در حال ِ توسعه ، قانون ِ مجازات ِ اعدام در دست ِ اجرا می باشد و در این گونه کشورها اگر واقعه ی فوق العاده حادّی از قبیل ِ کودتا ها و انقلابات روی ندهد ، در سال ، مجموعاً بین 20 تا 30 نفر به پای چوبه ی دار فرستاده می شوند . ناگفته نمانَد طریقه ی اجرای حکم اعدام در کشورهای مختلف ِ جهان عبارت از چوبه ی دار ، تیرباران ، صندلی ِ الکتریکی و اتاق ِ گاز می باشد . اعدام به وسیله ی صندلی ِ الکتریکی و اتاق ِ گاز بیش تر در امریکا معمول می باشد و در ایالات ِ مختلف ِ این کشور که البته هر ایالت دارای قانون ِ خاصّی می باشد ، محکومین به اعدام را در همان محل ّ زندان و به وسیله ی صندلی ِ الکتریکی و یا اتاق ِ گاز به دیار ِ عدم می فرستند .

چنان که می دانیم ، در قرون ِ گذشته ، طرز ِ اعدام ِ محکومین در کشورهای عقب مانده ، بسیار تأثر آور بوده است ، چون محکومین را لای دیوار قرار داده و یا این که مثله می کرده و به طور خلاصه ، با انواع ِ زجرها و شکنجه ها اقدام به اعدام ِ محکومین می نمودند .

در عربستان سعودی و یمن طرز ِ اعدام به همان صورت 1300 سال ِ قبل بوده ومحکومین را به طریقه ی مخصوص و به حکم ِ مفتی ِ شرع که فی المجلس صادر می شود ، در ملأ عام و با یک ضربه ی شمشیر که به گردن نواخته می شود ، اعدام می نمایند .

از : بیست و دومین سال نامه ی دنیا ، 1345 ، ص 34 .