يادداشت ها
پيشنهادی بدون بار ِ مالی به سيمای جمهوری اسلامی ايران

به سال ِ جدید نزدیک می شویم . دلم می خواهد به مناسبت ِ این عید سعید باستانی ، یعنی نوروز ِ ایرانی ، سیمای جمهوری اسلامی به ما ایرانیان عیدی بدهد . و چون همواره مراقبم که پیشنهادهایم و حتا انتقادهایم بار ِ مالی نداشته باشند ، می گویم که اگر سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال ِ ان شاء الله پربرکت ِ 1390 لطف کند و بر چشمان ِ ما منّت گذارد و ساخت و پخش ِ این سریال های بی معنا ، مبتذل ، شرم بر باد ده ، اختلاف افکن وگاه سرشار از تحریفات ِ تاریخی و پر هزینه از جیب ِ بیت المال را متوقف کند ، مردم به عیدانه ی خود ، رسیده اند . و به قول آن شاعر ِ نومید ، مهدی اخوان ثالث معروف به م. امید ایدون باد ، ایدون تر باد .