ی ی

 http://radio.irib.ir/tehran/_Uploads/g-yosefil.jpg

ی ی Ϙ ی یی

 

ی ی

ی ی ی !

ǘ ی ی ی

ی

ݘ ی ی

ی ی

Ԙ Ԙ ی ی

یی ی

یԐ ی ی

ی ی

ی ی ی

Ԙ ϐ ی ی

ی

ی ی

ی ی

ی ی

ی ی !

ی ی

ی ی

ϐی ی ی

ی

ی ی ی

ی

ی ی ی

ی

ی ی ی

ی

ی ی

ی

یсی ی

یی

ی ی ی ی !

ی

ی ʘی ی ی

ی

 ی ی ی

: ی ی ی ی ی 100 11 14 1332 1 .