يادداشت ها
سفرنامه ی اصفهان و شيراز (7)

در باغ موزه ی چهل ستون از کاخ و موزه دیدن کردیم . یکی  از زنان ِ بازدیدکننده  گفت : " مردان ِ قدیم در کاخ ِ شاه چه امکاناتی برای عیش و نوش داشته اند ! مردان ِ ما مظلوم اند !" خانم در پاسخش گفت : " زنان ِ ما مظلوم ترند !" بازدید از موزه ، بلیتی بود ؛ نفری 200 تومان .

از بازار ِهنر دو کتاب در باره ی گلیم بافی برای پرناز و گلناز ، دخترانِ خواهرم خریدم ؛  2400 تومان . در آن جا یک عدد از کتاب "معشوق ِ باستانی ِ سنگ " را هم فروختم . یک جلد ِ دیگر نیز فروخته شد به صاحب ِ یک دکه ی مطبوعاتی به 150 تومان .

از اخبار ِ ساعت ِ 12 شب شنیدم ، ضارب ِ حجّاریان که دستگیر شده ، سعید عسکر نام دارد و دانشجوی رشته ی شیمی در دانشگاه ِ آزاد است . موتور سیکلتش هم شخصی بوده ! حال ِ حجاریان بهتر است ، ولی سطح ِ هوشیاری اش تغییری نکرده . در مشهد هم حرم امام رضا غبار روبی شده ادامه دارد... .