يادداشت ها
سفرنامه ی اصفهان و شيراز ( 5)

مرقد ِ یوشع نبی معروف به لسان الارض را هم دیدیم . مردم معتقدند که زمین ِ آن جا با خدا حرف زده است . در آن مکان ِ زیارتی خانمی به همسرم گفت ، اگر در این جا حاجتی بخواهید ، حتماً روا خواهد شد . جایی هم برای شمع روشن کردن داشت .

آرامگاه های آیات عظام فاضل اصفهانی معروف به فاضل هندی ، فاضل نایینی ، سید یوسف خراسانی و سید محمد رضا خراسانی را هم رؤیت کردیم . در این جا شیرینی ، کاک و شکلات به ما تعارف شد .

قبر ِ آیةالله حاج آقا رحیم ارباب هم به چشم می خورد که گویا در 24 سال پیش درگذشته است . مردی هم بود که ادعا می کرد به خدمت ِاو رسیده است . از قبر ِ فاضل ِ هندی عکس گرفتم .

قبرستان ِ مشهور  " تخت ِ پولاد "را دیدیم . در آن جا خرما پخش می کردند . آرامگاه و بنای یادبود ِ متکلم و فقیه نامی ملا اسماعیل خواجویی ، دانشمند ِ قرن ِ 12 هم دیده شد . هم چنین است مزار ِ ملا اکبر اژه ای ، صاحب ِ " زبدة المعارف " .

از سی و سه پل دیدن کردیم . پسر بچه ای را در آن جا گمارده بودند ، برای هر نفر که به دست شویی می رفت ، 20 تومان می گرفت . خیلی باعث ِ تأسف شد که این گونه غرور یک کودک باید برای امرار  معاش ِ خود یا خانواده اش بشکند .

در کنار ِ مجسمه ی کمال اسماعیل اصفهانی ، شاعر ِ معروف ِ قرن ِ هفتم ، دخترم سپینود عکسی از من گرفت . ادامه دارد... .