يادداشت ها
اهل قلم و فرهنگ
[Forwarded from
رکورد جدید دادسرای جنایی:
صدور کیفرخواست قتل عمد برای نجفی در چهار روز!
دادسرایی که هنوز پاسخ وکیل اولیای دم فرشید هکی را نداده است و گامی در جهت تحقیقات قتل مرحوم هکی برنمی دارد، و هنوز پرونده قتل زهرا نوید پور- شاکی نماینده اطلاعاتی- در بایگانی راکد و پر از ابهام است،  شتابی عجیب برای بردار کردن نجفی دارد!
این برخورد پیامی آشکار برای همه کسانی دارد که به جنگ مافیای قدرت و ثروت می روند، نجفی قربانی این نبرد شد، امیدوارم آن 5 گلوله پایانی بر پرستوبازها و کلاغ دارها باشد!
نجفی را را درجشن تولدش کشتند، او ناخواسته گلوله ای بر قلب قاتلش شلیک کرد، اما پرستوها آگاهانه کمر به قتل مبارزین بسته اند!
من علی رغم جو سنگین جامعه، به احترام این قربانی مظلوم که دو سال پس از مرگ، با قاتلش مدارا کرد، کلاه از سر برمی دارم!
و به همه پرستوها می گویم، ننگ بر شما!
شما کثیف ترین طعمه و ناجوانمردانه ترین سلاح  ااستبدادید!
 نجفی، خانه پرستوها را بر سر شان خراب خواهد کرد و قاتلین او با فشار افکار عمومی خرد خواهند شد!
مهدی خزعلی
97/3/14

✅اهل قلم و فرهنگ:
👉🆔 @ahleghalamvafarhang