ی ی


یی ییی

 

ѐ

یی ی

ی

        ******

ی ی

ی

ϡ

ی ی !

     ******

ی

ی ی

ی!ی!

ی ی

    ******

ی

ی ѐ

ی ی یی ی

ی ی ی

    ******

ی ی

ی 塁ی ϡ

ǘ ی ی

یی

     ******

ی᭐ یی

 ی ی

ی

ی ی ی

    ******

э

ی یی

ی

ی ی ی

     ******

ی

ی ی ! ی

ǘی ϐی ی ǘی

ی ی !

     ******

ی ی ی

ی Ԑ