گفتگو ها
تابلوی نفیس زبان خراسانی
بهار به سعی فرخ
جاي خالي فرخ( مصاحبه با شهرآرا)
باقي بقا
جلال قيامي از شعر قهرمان مي گوید .روزنامه شهرآرا ،26/2/98 ، هفته نامه میلان،ش 55،ص9
اخوان در زمستان کودتا روزنامه شهرآرا یکشنبه 28 مرداد 1397 شماره 2623 ص 4
فخر شعر خراسان: گفت وگو با جلال قیامی میرحسینی به مناسبت سالروز درگذشت سید محمود فرخ خراسانی [ روزنامه شهرآرا دوشنبه دوم اردیبهشت 1398 شماره 2806]
راهبر شعر خراسان روزنامه خراسان ویژه نامه خراسان رضوی نهم اردیبهشت 1398
سخنان جلال قیامی میرحسینی در مراسم بزرگداشت دکتر مرتضی شیخ
جلال قیامی میرحسینی
میز گرد ادبی
چراغ خاموش اما مردمی
کمال قصيده را در جوي آب ريخت!
تأثیر فن آوري هاي نوين بر کتاب وکتاب خواني
گفت و گو با شهرآرا (2 )
شعر مشهد به حق خودش نرسيده است!
از رويدادهاي ناگوار تا ايده هاي بسيار
چرا مردم کتاب نمی خوانند ؟
نبض شعر امروز در تهران هم نمی زند !
چه کتابی خوانده ايد ؟
يک سال از درگذشت شاعر « افسانه ای که ناتمام ماند »، گذشت.
شاعران جوان حوصله مطالعه ندارند!