يادداشت ها
نامه سرگشاده


به عرض اعلیحضرت ابن سعود ، پادشاه حجاز برسد

سال گذشته ابوطالب نام یزدی قبل از مفتخر شدن به عنوان " حاجی " به دستور آن اعلیحضرت سرش از بدن جدا شد و ما به علت توقیف بودن روزنامه موفق نشدیم مراتب تشکرات خود را از این عمل پسندیده و قابل تقدیس به پیشگاه آن اعلیحضرت عرضه نماییم.

اینک که مجدداً موقع حج نزدیک می شود و اشخاص واجب الحج در صدد تهیه تذکره و مسافرت به مکه معظمه هستند ، فرصت را غنیمت شمرده ، از پیشگاه آن سلطان عادل تقاضا داریم ، از آن ها پذیرایی شایان و خداپسندی به عمل آورید.

اعلیحضرتا ! با آن نظر عادلانه و نیت پاک و خداپرستانه که ذات مقدستان دارد ، امیدواریم در این سال ، تمام حجاج ایرانی به ابوطالب یزدی ملحق شده و گردن تمام آن ها در آستانه کعبه قطع و از خون ناپاک شان ،خانه جهان مالامال گردد .

اعلیحضرتا ! لابد اطلاع دارید که در ایران ، در این سرزمین بلا و کشور بدبخت ، پانزده میلیون مخلوق خدا در نهایت رنج و عسرت و منتهای بدبختی به سر می برند.

اعلیحضرتا ! البته به سمع مبارکتان رسیده که در این کشور اگر خداشناسی پیدا شود و اگر کمترین توجه به قوانین و اصول مذهب به عمل آید ، نه تنها هیچ کس واجب الحج نشده ، بلکه فعال ترین اشخاص ممکن است فقط مایحتاج خود را تأمین نموده و محتاج به گدایی نشود.

اعلیحضرتا ! مسلماً خودتان می دانید که حاجی های ایرانی مخصوصاً در این سنوات ، صدی 99 با هزار شیادی ، حقه بازی ، کلاه برداری و مال مردم خوری  ، مردم لخت کنی ، ثروت اندوخته و پول آن ها تماماً از راه سفته بازی ، احتکار ، غارت مردم و هزار دزدی و دغلی دیگر است و آمدنشان به مکه فقط به منظور ریاکاری و اغفال مردم و تسهیل در امر گران فروشی و دزدی و چپاول بیوه زنان و یتیمان است.

اعلیحضرتا ! بهترین عبادت و بزرگ ترین خدمت به خلق و بهترین راه خشنودی و رضایت حضرت پروردگار ، گردن زدن ِ این هاست و پانزده میلیون جمعیت ِ غارت زده و مسلمان ِ این کشور از آن پیشگاه مقدس استدعا دارند که این عمل خیر و فریضه واجب را فراموش نفرمایید – فقرای ایران .

از: محمد مسعود ، مرد امروز ( دوره اول ) ، به کوشش محمد علی سپانلو ، تهران ، اسفار ، چاپ یکم : 1363 .( مرد امروز ( نامه هفتگی ) ، سال دوم ، شماره بیست و دوم ، شنبه 3 تیر 1323 ، " نامه سرگشاده " ، فقرای ایران ، ص 2.