يادداشت ها
مزيت کشورهايي مثل کره جنوبي


مزیت دیگری که کشورهایی مثل کره جنوبی داشتند،این بود که با تربیت ِ نیروی انسانی ِ فنی و کارآمد و مدیریت ِ مقتدر ِ رژیم هاشان توانستند از تأسیسات ِ مهم ِ زیربنایی که ژاپن در طول ِ 35 سال اشغال ِ آن کشور ایجاد کرده بود،به بهترین نحو بهره برداری کنند و در صنعت ،به یکی از مهم ترین رقیب های کشور ِ قدرتمند ِ همسایه ی خود،بدل شوند.

این نمونه ها شکست ِ نظریه ی وابستگی را نشان می داد و اثبات می کرد که با مدیریت ِ مقتدر و تربیت ِ نیروی انسانی ِ کارآمد و با اراده ی قوی ِ ملت ها می توان به جای وابسته شدن،توسعه یافته و صنعتی و پیشرفته شد.این کشورها علی رغم آن که ژاپن ،کشوری بسیار قوی در آن منطقه بود و نیروهای امریکا نیز با تمام قوا در اقیانوس کبیر حضور داشتند،تبدیل به کشورهای جدید ِ صنعتی گردیدند.

از: نیم قرن خاطره و تجربه،مهندس عزت الله سحابی،جلد دوم،ص196.