يادداشت ها
دعوت ازپدرسوخته ها براي ديدن سرِيال هوش سياه


جلال قیامی میرحسینی

ازهمه ی آن هایی که استعداد پدرسوختگی دارند،یا این استعداد را ازقوّه به فعل درآورده اند،یعنی به طوررسمی خلاف کار،جنایت کار،دزد،قاچاقچی،آدمکش،کلاهبردار،غارتگر،آشنا با انواع سلاح های سرد وگرم و... اند،دعوت می شود، هرشب سریال آموزنده! ومفید \"هوش سیاه\" را از یکی از شبکه های سیمای جمهوری اسلامی ایران (آی فیلم!)که  روزگاری قرار بود دانشگاه باشد،تماشا کنند.دیدن این سریال، ازنان شب هم واجب تراست.با دیدن این سریال،شما از جدیدترین شگردهای سرقت ،کلاهبرداریِ ِ رایانه ای،قتل،فرار از زندان،فرار از دست پلیس،ازمیان برداشتن افرادی که مانع پیشرفت شما می شوند!،انفجارهای ضروری،به دام انداختن موی دماغ ها،و... آگاه می شوید.شگردهایی را که در هوش سیاه به شما می آموزند،با سال ها پدرسوختگی وجنایت وخیانت وزندان رفتن هم نمی توان آموخت.پس بشتابید که ساعتش دیراست!