يادداشت ها
تقاص

 

يكي از سوالات مطرح ازطرف دانشجویان ِ خارج از کشور که حتی گاهی از امام هم سوال می شد،این که آیا مجازند در برابر خدمات دولتی در کشورهای غربی ،پول ِ آن ها را ندهند؟مثل بلیت قطار،پول تلفن و هکذا، و یا حتی مجازند از فروشگاه های زنجیره ای که مربوط به سرمایه داران بزرگ یهودی و مسیحی ست ،چیزی را بدون پرداخت قیمت تحت عنوان "تقاص"بردارند؟چون آن ها با استثمار ،سرمایه ی مسلمان ها را در طول قرن ها غارت کرده اند،که پاسخ امام منفی بود.

خاطرات دکتر حسن روحانی،ج1،ص536.