يادداشت ها
بازهم ستم بر زبان فارسي(19)

 

در بند پایانی همان درس در ص 88،به قلم آقای دکتر محمد جعفر یاحقی ،استاد ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر شورای گسترش زبان فارسی ، دشواری هایی دیده می شود ،اما نخست باید آن را به دقت خواند:"مسافران و زائران دور و نزدیک،که پس از زیارت حرم مطهّر روح خویش را در زلال معنویّت صفا دادند،در روزهای فراغت،عدّه ای برای ادامه ی آن لحظه ها به زیارتگاه های اطراف شهر می روند،برخی هم از دیدار موزه های حضرت و آرامگاه نادر توشه برمی گیرند ،وسرانجام گروهی به منطقه ی تاریخی و فرهنگی توس سرازیر می شوند و بر آستان شهنامه گوی شگرف خراسان،فردوسی بزرگ ،جبهه می سایند و در هوایی که غزّالی دل آگاه زیسته است،دم می زنند.در ایّام بهار و تابستان هم درختان تناور در ییلاق های وکیل آباد ،طُرقبه و شاندیز بر سر آنان سایه ی مهر می افکند و در فرجام همگی خوش دل و توشه دار،به دیار خویش باز می گردند،در این امید که سالی یا ماهی دیگر دوباره زیارت مشهد نصیب گردد".

ادامه دارد ... .