يادداشت ها
کتابي شگفت انگيز در خاطرات نويسي

کتابی شگفت انگیز در خاطرات نویسی

تاریخ رویداد ایران :خاطرات رویدادهای نیم قرن سال 78-1328 ش.

نوشته ی حسین ِ خان جانی گلوندانی

رشت،نشر ناشر،1380

نویسنده که به قول خودش تا سیکل بیش تر نخوانده،خاطرات خود را از سال 1328 که در شهربانی به عنوان پلیس استخدام شده تا سال 1378 که بازنشسته گردیده ،نوشته است.نثر کتاب با توجه به میزان سواد نویسنده،دارای اشکال های فراوانی ست،از غلط های املایی بگیرید تا اشتباه های دستوری و جمله سازی و ویرایشی و... .ولی آنچه کتاب را خواندنی کرده است،صداقت و شجاعت بی نظیر او در روایت چیزهایی ست که دیده و شنیده.به نظر من باید به حسین خان جانی دست مریزاد گفت و همت او را ستود و جایزه اش داد.اینک چند مطلب از این کتاب نقل می شود:

1-بعضی از مردان ِ طیّب در بازو و سینه شان مارک تاجدار می زدند و بعضی نامشان را شهیادگذاشته بودند.ص 16.

2-ساعت 12 شب رشت [محله ی]ساغری سازان نزدیک گل دسته،شهبانو به فاصله ی 100 متر جلوتر از استاندار و تیمسار به طور پیاده می رفت.ایشان از مردی میوه فروش پرسید : موز کیلویی چند است؟میوه فروش گفت:کیلویی 500 تومان.شهبانو پرسید:چرا گران است؟میوه فروش گفت:آخر شب،عجب خریدار سرحال و خسیسی به تورم خورده!شهبانو خندید و رفت.ص47 و 48،پ.

3-در سال 1355 ش[...] حجةالاسلام فلسفی گفت:مورچه ها [هم]شاه دارند.ص52 و 53،پ.