يادداشت ها
قتل در برابر شکستن سنگ مقدس

در سنه ی 413 در خلافت فاطمی الحاکم بالله یک نفر از اهالی مصر با چماق حجرالاسود را قطعه قطعه کرد،ولی مردم او را گرفته،به قتل رساندند و قطعات سنگ را از نو به هم متصل ساختند.

از :کشکول جمالی،ص 48.