يادداشت ها
سفر به اصفهان و شيراز (44)


مي خواستيم مقبره ي شيخ اقطع را ببينيم، اما امام زاده اسماعيل را نشانمان دادند که درش بسته بود. با توجه به نشاني که داده بودند، گمان مي کنم همان بي بي دختران معروف به شيخ اقطع باشد.

   رفتيم به دروازه ي قصاب خانه. با زحمت بسيار مقبره ي بي بي خاتون را پيدا کرديم. بر درش قفل زده بودند. از بعضي افراد پرسيدم، گفتند خادم اين جا صبح بوده، ولي حالا بيرون رفته است. از در مشبک آن داخل را ديديم که مخروبه مي نمود.

   آمديم به امام زاده ابراهيم که گويا فرزند امام هفتم است. سقف و ديوارهايش آينه کاري شده بود. در دو غرفه ي روبه رو چندين قبر و تصوير صاحبان آن ها ديده مي شد. ضريح اين امام زاده از چوب و فلز ساخته شده و کاري تازه بود؛ يعني قديمي نبود، زيبايي هم نداشت.

   در پشت شاه چراغ بساطي هاي متعددي ديده مي شد اما مأموران شهرداري آن ها را جمع مي کردند. آمديم به بازار شاه چراغ.

   راننده ي تاکسي مي گفت، شيراز به شهر "هزار مزار" مشهور است، زيرا در اين جا هزار امام زاده به خاک سپرده شده اند و چون از کربلا خاک آورده با خاک شيراز مخلوط کرده اند، در اصطلاح مي گويند، "خاک پاک شيراز".

قبرستان دار السلام را ديديم. گل هاي زرد زيبايي شکفته شده بود و در بين آن ها لاله ي سرخ وحشي نيز ديده مي شد. آرام گاه خديجه دختر امام حسن (ع) ديده مي شد. قبر شاه داعي را نيز که مخروبه شده بود, به دليل خستگي و تاريکي هوا نشد درست ببينيم. دارالسلام قبرستان قديمي شيراز است.

 

ادامه دارد...