يادداشت ها
گفتند، گفتم...

1- قدس دوشنبه 6 / 7/ 1388 ، ص 15:

 

يك شاعربه خاتمي : شعر مرا پس بده !

 

- شخص بزرگوار ، آن چه را كه داده است ، پس نمي گيرد.

 

 

2- خراسان يك شنبه 19/7/1388 ، ص 9 :

 

اعلام آمادگي پليس براي مشاركت درتاليف كتاب هاي درسي .

 

- نمي شود  اين فقره را به ديگران واگذار كنيد ؟

 

3- خراسان يك شنبه 19/ 7/ 1388 ، ص 7 :

 

ادگارآلن پو امروز [ دوباره ] به خاك سپرده مي شود ! در زمان مرگ اين نويسنده در سال 1849 ، تعداد انگشت شماري ازنزديكان وي در مراسم تشييع او حضور داشتند .

 

فكر مي كنيد درايران ما سا ل ها بعد به جهت تجليل، چه كساني دوباره تشييع مي شوند و يا  بر عكس ! ؟

 

 

4- خراسان دوشنبه 27/7/1388 ، ص 9:

 

رييس سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش وپرورش : همه ي كتاب هاي درسي مبتني برموازين ديني نيست.

 

- بفرماييد شيمي ، فيزيك و رياضي چگونه مي تواند برموازين ديني استوار باشد ؟

 

5- قدس دوشنبه 27/ 7/ 1388 :

 

سنگاپورهم خليج فارس را حذف كرد!

 

- بعد از گروه حماس در فلسطين ، نوبتي هم كه باشد ، لابد نوبت سنگاپور است !

 

6- خراسان سه شنبه 28/ 7/ 1388 ، ص2:

 

جنتي گفت : سي سال است با بي عدالتي مواجهيم .

 

- بارك الله مرد ملّا ! چه قدر زود متوجه شده اي !

 

7- همان روزنامه در همان تاريخ :

 

آية الله احمد جنتي : مركزي ناشناخته از سا ل ها قبل درانديشه ي ساقط كردن حكومت اسلامي ست.

 

- اگر ناشناخته است ، شما از كجا آن را شناخته ايد ؟

 

8- همان روزنامه درهمان تاريخ :

 

سريال « دل نوازان » ، مجموعه اي تبليغي براي چين است. كالاي چيني ، كارخانجات را ورشكست كرده است.

 

- لطفاً به سريا ل هاي ديگر نيز توجه كنيد.

 

9- همان روزنامه در همان تاريخ :

 

دولت 29 دي ماه را روز غزه نام گذاري كرد.

 

- با توجه به روز قدس ، اين نام گذاري ، تكراري و غير ابتكاري ست.

 

10- قدس سه شنبه 28/ 7/1388 ، ص 15 :

 

سيد علي موسوي، مدير كل حقوقي سازمان صداوسيما : 16 هزارنفراز سوي شبكه هاي ماهواره اي فارسي زبان آموزش ديده اند تا در جنگ نرم عليه نظام شركت كنند.

 

-         به گنجشك گفتند ، چنار به.... ، گفت : يك چيزي بگو بگنجد !

 

11- خراسان مهر ماه 1388:

 

جلال الدين فارسي : موسوي و كروبي ، بهره اي از اسلام شناسي نبرده اند !

 

-         يك كلام هم ازمادر عروس بشنويد.

 

12- خراسان دوشنبه 27 / 7/ 1388 :

 

گفته مي شود دكتر حداد عادل ، رييس كميسيون فرهنگي مجلس قصد دارد موسسه ي سعدي را درخارج ازكشورتاسيس كند. هدف از تاسيس اين موسسه ، ترويج زبان و ادبيات فارسي و تبليغ روشمند اين زبا ن درميان مردمان ديگر كشور ها ست.

 

-         استاد عزيز ! هنوز درداخل كشور ، رشد و گسترش زبان فارسي با دشواري هاي فراواني رو به روست. بنا بر اين ، قاچ زين را بچسبيد ، سواري پيشكش !