ѡ

 

یی ییی          

ی یی ی 60 ی ی  " " .ی ی یی ی ی ی " ی ی یی( ی )" ی ( ی ی) یی .

ی " ی ی Ϙ ی یی" .ی ی ی ی ی Ȑی ی ی ی .ی . ی . ی ϡ ی ی ی ی ی ȍ ی . ی ̡ .

ی ی ی ی "" ی. ی یی ی ی ی ی ی.ǐ ییی ی ی ی " " یǡ . ی ی ǐی " ی " Ȑی ی یی ʺ ی .ی ی ǐ Ȑ Ϙ یی ی ݘی ی ی ی .ی ی ی   " ی ی ѐی " یی . ݘ ی ی ی ی یی یѡ ی ی㡍 ی ی ی ی ی ی ی ی

یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ϐ یی .