ی ی ی یی یϐ ی ی ی ی ی . ی ی ی:"!Ӂ ی یی Ӂ یی ی .ǐ ی ی ی ی یی ی !"

:ی ی یی 106.