يادداشت ها
مهتاب كوه سنگي

تابستان است و فصل مسافرت ، و مشهد ، يكي از بزرگ شهرهاي ايران به شمار مي رود  كه هرساله پذيراي ميليون ها مسافر مي باشد. بي ترديد از زيباترين ديدني هاي اين شهر ، كوه سنگي است و حالا شما را به خواندن غزلي زيبا در اين باره از شاعري خراساني ميهمان مي كنم . شادروان ابراهيم صهبا آن را به مرحوم دكتر علي رضا مجتهد زاده ، استاد معروف دانشگاه مشهد تقديم كرده بوده است.

 

 

 

مهتاب كوه سنگي

 

شب گر شوي به مهتاب مهمان كوه سنگي

جان را نمائي از شوق ، قربان كوه سنگي

 

آن دم كه ماه تابد بر محفل عزيزان

يك سر به وجد آيند ياران كوه سنگي

 

گر هم دمي نداري ، گر محرمي نداري

آن به كه سر نهي بر دامان كوه سنگي

 

آيد ز شور و مستي، از هر سري صدايي

كز عشق استوار است بنيان كوه سنگي

 

دل غرق عشق سازد استخر جان فزايش

ميعاد عاشقان است ميدان كوه سنگي

 

صهبا مباش دلگير از پستي زمانه

مي نوش تا بلند است ايوان كوه سنگي

 

 

 دفتر صهبا ، ابراهيم صهبا ، تهران ، كتاب خانه ي اين سينا ، 1340 ، ج 1 ، ص 270 .