يادداشت ها
دهان های گشاد

 

 

ریمون آرون ، دانشمند فرانسوی ، روزگاری نوشته بود که جهان را تندروها شکل می دهند ، بی آن که خود ، در پی تحولاتی که به وجود می آورند ، زنده باشند . اشاره ی آرون به هیتلر بود که با ماجراجویی ِ خود ، تمامی جهان را آماده ی صعود ِ همان هایی کرد که قصد داشت نسلشان را نابود کند . ولی مگر بعد ها در همین جهان ، صدام وقذافی نبودند که تا زمانی که موشک ِ آمریکایی راه ِ خانه شان را پیدا نکرد ، هر دَم دمی جنباندند و نشان دادند که بعضی از دهان های گشاد فقط به زبان ِ زور بسته می شود و بس .

از : یاد داشت های پس از 11 سپتامبر ، مسعود بهنود ، تهران ، علم ، چاپ دوم : 1383 ، ص 39 .