ی یی ی ی !
یی ییی

. ی ѐی . ی ی ی ی ی یی Ԙ . ی ی ی Ϙ ی ǘ Ԙی     ی. 
ی ی ی Ԑی ی ی Ԑی ی . یی ی Ԑی ی ی ی ژ . ی ی ی Ԑی . ی ... ی Ԑی ѡ Ԑ ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی Ϙ ی Ȑیی ی ی ј ی. Ԑی ی ی   ی Ϙ ǐјی   Ԙ ی ی ی Ԑی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ȁی Ԑ ی ی ی ی ی ی ی ! ی ی یی یی ی ! 
ی ی ی ! ی ی ی ی ی . Ԙ ی Ґی ی ی ی ی ی ی ǎ  

ی ј Ԑی ی ی ǘ ی Ȑیی یی . . ی ی ی  . ی ی ی Ȑیی ی یی یʐ یی ی Ґ ی ی ی : ی ی ی ی ی ǐ Ȑیی ی یی !  Ԙی ی ی . ی ی ی Ȑیی ی ی ی : ی یی ی ی ژ ǁ ی یی ی ی э ی ! ی ی ی ی Ȑی ی Ȑیی یی ی یی ǁ ǐ ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی .ی یی Ϙی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی Ԑی   ی ی Ԑی ی ѐ ی ی ی ی ! э ی ی ی ! ی ی ی ی ی . ی یی ی ј ی ی ی. ی یی ی ی ی ی ی یی  
ی ǁ یی ǐ ی ی ی ی .   
ی یی . یی ی ی ی ی . ی ی یی ǐی ی . Ϙ یی Ϙی ی  Ԙ . ی ѐ ی ی ی ی ی Ґ یی Ϙی Ԑی ی  
ی ی ѐ ی ی ی ی ژ ی ی . ј ی ی ی
ی . ی ی ی ی Ӂ .
ی