گفتگو ها
سخنان جلال قیامی میرحسینی در مراسم بزرگداشت دکتر مرتضی شیخ
جلال قیامی میرحسینی
میز گرد ادبی
چراغ خاموش اما مردمی
کمال قصيده را در جوي آب ريخت!
تأثیر فن آوري هاي نوين بر کتاب وکتاب خواني
گفت و گو با شهرآرا (2 )
شعر مشهد به حق خودش نرسيده است!
از رويدادهاي ناگوار تا ايده هاي بسيار
چرا مردم کتاب نمی خوانند ؟
نبض شعر امروز در تهران هم نمی زند !
چه کتابی خوانده ايد ؟
يک سال از درگذشت شاعر « افسانه ای که ناتمام ماند »، گذشت.
شاعران جوان حوصله مطالعه ندارند!